Hội Thảo Phương Pháp Giáo Dục Tiếp Cận REGGIO EMILIA “ĐẦU TƯ CHO TƯƠNG LAI”

 

Tại sự kiện cà phê buổi sáng/trà của chúng tôi, Cô Janine Gordon ( Hiệu trưởng trường Mầm Non Quốc EtonHouse Pre-School @ An Phú ) sẽ nói về đầu tư lớn nhất của bạn – đó chính là cho con bạn. Cô sẽ tìm cách giáo dục đang thay đổi và những gì chúng ta có thể làm bây giờ để chuẩn bị cho con em  chúng ta một tương lai vẫn đang phát triển. Trọng tâm của  Cô tập trung về sự phát triển của cả hai chỉ sốIQ và EQ. Cô sẽ nói về cách để phát triển sáng tạo, giải quyết vấn đề, kiên trì, sự hiểu biết và làm cách nào để học tập. Cô cũng sẽ nhìn nhận  khả năng xúc cảm, kiên cường, độc lập và lòng tự trọng. Hãy đến cùng để tìm hiểu nhiều hơn mà bạn có thể làm cho con mình.

Tin Tức Liên Quan