Tầm Nhìn & Sứ Mệnh

 

Tầm nhìn

EtonHouse cam kết theo đuổi sự hoàn thiện và vị thế dẫn đầu trong ngành giáo dục.

Sứ mệnh

EtonHouse sẽ đạt được tầm nhìn trên thông qua:

 • Truyền cảm hứng cho mỗi cá nhân để trở thành một học sinh nhiệt tình, luôn luôn học hỏi và một công dân toàn cầu tự tin trong tương lai.
 • Một chương trình đào tạo tập trung vào kỹ năng sư phạm và thực hành dựa trên nền tảng nghiên cứu.
 • Thừa nhận và tôn trọng tiềm năng của mỗi học sinh.
 • Một đối tác đáng tin cậy đối với các gia đình và cộng đồng.
 • Liên tục đánh giá, cải tiến và đảm bảo chất lượng trong toàn hệ thống.

Văn hóa

Văn hóa của Trường Quốc tế EtonHouse được xây dựng dựa trên hai nhân tố chính:

 • Quan niệm về Chúng ta là ai (Nhận biết  về bản thân, các mối quan hệ về gia đình, bạn bè, cộng đồng)
 • Triết lý giáo dục

Tại trường Quốc tế EtonHouse, chúng tôi đề cao tính trung thực, tôn trọng lẫn nhau và luôn nỗ lực thiết lập mối quan hệ quan tâm ấm áp tạo nên một môi trường học tập gắn kết và đầy thử thách, nuôi dưỡng đam mê học hỏi, khám phá và cầu tiến. Văn hoá của chúng tôi dựa trên Chương trình Tú Tài Quốc Tế:

 • Quan tâm
 • Có kiến thức
 • Cởi mở
 • Ham học hỏi
 • Nguyên tắc
 • Giao tiếp tốt
 • Tư tưởng chín chắn
 • Tư duy
 • Chấp nhận rủi ro
 • Cân bằng

Giá trị

 1. Trung thực (nguyên tắc, tôn trọng)
 2. Giá trị gia tăng
 3. Vị tha (quan tâm)
 4. Cầu tiến (chấp nhận rủi ro, sáng tạo)
 5. Công dân toàn cầu (trách nhiệm công dân)

Đăng ký tư vấn trực tuyến