Kelly Duncan, Cử Nhân Sư Phạm Mầm Non

Giáo viên

 

Cô Kelly có 8 năm kinh nghiệm giảng dạy mầm non nhóm tuổi dưới 3 tại New Zealand.  Trong quá trình làm việc, cô tiếp tục hoàn thành Chương trình giáo dục trẻ sơ sinh – Trình độ 1.
Cô Kelly mong muốn được trở thành người đồng hành trong hành trình học tập của bé. Cô rất vui khi được trở thành một thành viên của Trường Mầm non Quốc tế EtonHouse An Phú và trải nghiệm bản thân với phương pháp giáo dục tiếp cận Reggio.

Cô Kelly Duncan là giáo viên chủ nhiệm lớp Pre-Nursery