Xếp Lớp

 

Tại Trường Mầm non Quốc tế EtonHouse An Phú, chúng tôi luôn duy trì tỷ lệ giáo viên : học sinh ở mức thấp. Việc này giúp cho giáo viên có thể quan tâm đến những nhu cầu, sở thích và năng lực rất khác nhau ở mỗi trẻ.