Dành cho Phụ Huynh

 

Dưới đây là một số tài liệu mà có thể bạn sẽ cần để giáo dục bé trong những năm tháng đầu đời. Tài liệu được biên soạn dựa trên những nghiên cứu của đội ngũ chuyên gia từ EtonHouse. Hy vọng sẽ mang lại cho bạn những kiến thức thú vị.

Developing Children’s Self Regulation through Everyday Experiences

Learning during the Early Months

Play It Again

Starting Pre School