Tầm Nhìn & Sứ Mệnh

 

Tầm nhìn

EtonHouse cam kết theo đuổi sự hoàn thiện và vị thế dẫn đầu trong ngành giáo dục.

Sứ mệnh

EtonHouse sẽ đạt được tầm nhìn trên thông qua:

  • Truyền cảm hứng cho mỗi cá nhân để trở thành một học sinh nhiệt tình, luôn luôn học hỏi và một công dân toàn cầu tự tin trong tương lai.
  • Một chương trình đào tạo tập trung vào kỹ năng sư phạm và thực hành dựa trên nền tảng nghiên cứu.
  • Thừa nhận và tôn trọng tiềm năng của mỗi học sinh.
  • Một đối tác đáng tin cậy đối với các gia đình và cộng đồng.
  • Liên tục đánh giá, cải tiến và đảm bảo chất lượng trong toàn hệ thống.

Đăng ký tư vấn trực tuyến