IB World School


 

IB_WORLD_SCHOOL_LOGO

EtonHouse hiện có 6 trường thuộc hệ thống chương trình Tú tài Quốc tế (International Baccalaureate) và 3 trường là ứng viên tiềm năng